Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Szczegółową  organizację  i  zakres  dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Dostępowi do informacji publikacji publicznej podlega:

a) projektowanie aktów normatywnych,
b) programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
c) statusy prawne lub formy prawne,
d) przedmiot działalności i kompetencje,
e) organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,
f) struktury własnościowe podmiotów,
g) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,    

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem gdy Komenda Powiatowa Policji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Lublińcu mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych, dysponujących taką informacją, pod wymienionymi w Danych kontaktowych adresami i telefonami kontaktowymi.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2008
Data modyfikacji : 29.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Szczeciński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry