Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LUBLIŃCU

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu",

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Lublińcu danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LUBLIŃCU
ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
do góry