Opłaty - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
do góry