Informacje i komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje i komunikaty

Wnioski o udzielenie pisemnej informacji o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego przyjmowane są w dni robocze w godz. 7.30-15.30, gdzie podlegają weryfikacji pod względem formalnym. Wniosek od osoby zainteresowanej musi zawierać:

- imię nazwisko osoby, imię ojca
- datę urodzenia i nr PESEL
- adres zamieszkania
- powód złożenia wniosku
- potwierdzenie zapłaty skarbowej (oryginał) w wysokości 17zł na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Osobie zainteresowanej w KPP w Lublińcu udziela się ustnej informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00 w Wydziale Ruchu Drogowego.

Metryczka

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 17.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ruchu Drogowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry