Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

 

I. Zespół Prezydialny

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej KPP Lubliniec Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr skarg i wniosków Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr aktów prawnych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

II. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne w KPP Lubliniec Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 67 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

III. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr akt postępowań sprawdzających Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
5 Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Wykaz funkcjonariuszy i osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone w KPP Lubliniec, posiadających uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
7 Rejestr udostępnień dokumentów niejawnych Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie

 

IV. Wydział Kryminalny

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik Korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału Kryminalnego Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr osób poszukiwanych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Książka wyjazdów na zdarzenia techników kryminalistyki Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Książka doręczeń przesyłek do Sądu Rejonowego w Lublińcu i Prokuratury Rejonowej w Lublińcu Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

V. Wydział Prewencji

  Lp.      Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencji i pokwitowań Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr Wokand Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr mandatów karnych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr Zgromadzeń Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
5 Elektroniczn Rejestr Spraw o Wykroczenia Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Teczka nadzoru nad urządzeniami do badania stanu trzeźwości Wydziału Prewencji Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
7 Książka doręczeń przesyłek miejscowych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
8 Rejestr zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
9 Rejestr Osób Poszukiwanych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

VI. Wydział Ruchu Drogowego

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencji do pokwitowań Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr Pracy Przyrządów Kontrolno-Pomiarowych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr badań analizatora Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr zdanych mandatów Karnych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
5 Rejestr Kontroli Transportu Drogowego Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Rejestr kart Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 71 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

VII. Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencji Wydziału dw. z PG Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 30 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 30 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr kart MRD-5 Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 30 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

VIII. Zespół Kard i Szkolenia

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Dziennik korespondencyjny Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 68 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Książka doręczeń Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 68 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr rozkazów personalnych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 68 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Ewidencja pieczęci i stempli Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału dw. z PG KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 68 Komendant KPP w Lublińcu nie

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Lubliniec
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry